2020 Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü GYS Soru Bankası

75 TL
BARKOT: 9786257951692
Cep Boy: Kitap
Ön Sipariş: 0
Basım Tarihi: 8/2020
Baskı Sayısı: 1
Sayfa Sayısı: 502
Cilt Tipi: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Basım Yeri: Ankara/Türkiye
Dil: Türkçe
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Data Yayınları

Ürün Açıklaması

İçindekiler Ünite 1 T.C. 1982 Anayasası Testler Ve Çözümleri Ünite 2 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Testler Ve Çözümleri Ünite 3 Devlet Teşkilatı Ve İdare Hukuku Testler Ve Çözümleri Ünite 4 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testler Ve Çözümleri Ünite 5 Türkçe Dil Bilgisi Testler Ve Çözümleri Ünite 6 Halkla İlişkiler Testler Ve Çözümleri Ünite 7 Etik Davranış İlkeleri Testler Ve Çözümleri Ünite 8 Bakanlık Merkez Teşkilatı Testler Ve Çözümleri Ünite 9 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Testler Ve Çözümleri Ünite 10 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Testler Ve Çözümleri Ünite 11 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Testler Ve Çözümleri Ünite 12 Bakanlık Genelgeleri 11 Sayılı Cigm Genelgesi-Bakanlıktan Görüş Talepleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 16/1 Sayılı Cigm Genelgesi-Kanun Yararına Bozma Taleplerinde Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar 25/1 Sayılı Cigm Genelgesi-Resmi Yazışmalar 28/1 Sayılı Cigm Genelgesi- Cumhuriyet Savcılığı Kalem Hizmetleri Ve Mahkemeler İle İcra Ve İflas Dairelerinin Kasa Ve Para Denetimi 154/1 Sayılı Cigm Genelgesi- Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması 161 Sayılı Cigm Genelgesi-Şüpheli-Sanık Karar Takip Formları İle Gıyabî Tutuklama Kararları Ve Yakalama Emirlerinin Uyap’ta Düzenlenmesi, İnfaz Ve Güncelliklerinin Takibi 104/1 Sayılı Higm Genelgesi-Mahkeme Emanet Paraları İle İcra İflas Dairelerince Tahsis Olunan Paraların Yatırılacağı Bankalar Ve İcmal Cetvelleri 107 Sayılı Higm Genelgesi-Zayi Olan Dosyaların Yenilenmesi 109 Sayılı Higm Genelgesi-İdari Yargıda Açılan Davalara İlişkin Dilekçeler 110 Sayılı Higm Genelgesi- Kadastro Mahkemelerine Ait Emanet Para Hesabı 63/2 Sayılı Uhdigm Genelgesi-Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar (Ekler Hariç) 63/3 Sayılı Uhdigm Genelgesi-Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri (Ekler Hariç) 69/2 Sayılı Uhdigm Genelgesi-Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adli Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Ekler Hariç) 69/3 Sayılı Uhdigm Genelgesi- Cezai Konularda Uluslararası Tebligat (Ekler Hariç) 124/1 Sayılı Bidb Genelgesi-Uyap Uygulamaları 168 Sayılı Sgb Genelgesi- Adli Ve İdari Yargı Faaliyet Raporları 128/1 Sayılı İmid Genelgesi-Arşiv Hizmetleri Testler Ve Çözümleri Ünite 12 Adalet Komisyonları Ve Yargı Örgütü Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının Yargı Bölümü) 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Ve Yetkileri Hakkında Kanun 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı Testler Ve Çözümleri Ünite 13 Bilgisayar Ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (Uyap) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. Maddesi 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A Maddesi Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi Ceza Muhakemesinde Ses Ve Görüntü Bilişim Sisteminin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Testler Ve Çözümleri Ünite 14 Resmi Yazışma Kuralları Testler Ve Çözümleri Ünite 15 Tebligat Hukuku 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Elektronik Tebligat Yönetmeliği Testler Ve Çözümleri Ünite 16 Genel Hukuk Bilgisi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 1. Kitap 1. Kısım 1. Bölüm - 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 4. Kitap 1. Kısım, 1. Bölüm (Tmk 683, 684, 685, 686, 687. Maddeleri) - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 1. Kitabı 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. Bölümü 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. Kısım, 1. Bölüm, 4. Bölüm 1. Ayrım, 6. Bölüm 1. Ayrım 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. Kitap, 1. Kısım, 1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm; 2. Kısım, 1. Bölüm, 2. Bölüm Disiplin Mevzuatı Testler Ve Çözümleri Ünite 17 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle İlgili Mevzuat 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. Kitap, 1. Kısım, 1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm, 4. Bölüm; 2. Kısım, 1. Bölüm, 2. Bölüm; 4. Kısım; 3. Kitap, 2. Kısım, 1. Bölüm, 3. Bölüm; 6. Kitap, 1. Kısım, 2. Kısım, 3. Kısım 1. Bölüm, 2. Bölüm; 7. Kitap 1. Kısım Testler Ve Çözümleri Ünite 18 Kalem Mevzuatı Ve Yargı Harçları 492 Sayılı Harçlar Kanununun 1. Kısmı, 3. Kısmı Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Testler Ve Çözümleri Ünite 19 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Testler Ve Çözümleri Ünite 20 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Testler Ve Çözümleri Ünite 21 Etkinlikler